Allmänna villkor

  • >
  • Allmänna villkor

Villkor och ansvarsfrihet

Flyttguiden är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan konsumenter och flyttföretagen genom flyttguiden.se. Flyttguiden förmedlar endast kontakten mellan konsument och flyttföretaget och kan således inte ses som någon form av juridisk mellanhand mellan konsument och flyttföretagen. Flyttguiden ansvarar inte för att offert lämnad av flyttföretaget är korrekt. Flyttguiden är därför fri från ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst via flyttguiden.se. Konsumenten och/eller flyttföretaget har inte rätt att kräva Flyttguiden på någon påföljd, krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till flyttguiden.se, exempelvis felaktiga uppgifter.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå